Kdo je kdo

Kdo je kdo
aneb průvodce nejdůležitějšími kmeny, hnutími a státy Postapokalyprtické schizofrenní symfonie

108 Draků (PASS III)

Klan jehož hlavním posláním je asketická služba ostatním. Základem jejich organizace je kodex bušidó, předapoklayptický starobylý zákon japonských samurajů. Jsou pověstní svou spolehlivostí, přímočarostí, nelítostností a používáním zvláštních tenkých, ostrých a mírně zahnutých mečů. Provinilce trestají bez soudu. Mezi jejich praktiky patří i mučení.

Akritai (PASS I)

Dnes již zaniklý kmen, o němž se vyprávějí legendy. Bojovníci Akritai se údajně díky záhadné mytologické postavě, zvané Bezejmenná naučili komunikovat s mrtvými a díky jejich radám a síle byli neohrožení v boji a jejich šamani měli věštecké schopnosti. Vedli nevyhlášenou válku proti mutantům, čímž se stali hrdiny prostých lidí, později bojovali proti tzv. padlým, většinou šlo o zvláště divné psioniky. Nakonec se navzájem zničili s Cechem nábojářů.

Autokracie (PASS II)

Zaniklá diktatura jednoho muže. Jednalo se o vůdce loupeživých nájezdníků, kteří se na hradě Bezděz na severu Čech rozhodli usadit a za „ochranu“ žít z práce jiných. Ve sporu o rozsáhlá naleziště vody s Novým Postem byl před generací poražen a pohlcen, čímž se z Postu stal největší územní celek v širokém okolí.

Bratrstvo Krve

Bratrstvo je málo známý kult několika kmenů, pocházejících z Trosek Prahy a ze Zóny. Jsou v něm jak lidé, tak mutanti a jeho hlavním znakem jsou lidské oběti. Mnozí se je snažili zlikvidovat, ale jejich silné psionické schopnosti a systém tajných útočišť je ochraňuje i přes to, že počet jejich nepřátel roste. Mnozí věří, že je opravdu ochraňují zlí duchové.

Cech Nábojařů (PASS II)

Cech Nábojařů byl před dvaceti lety mocnější, než kdokoli jiný. Ovládal trh s municí a zbraněmi na velikém území. Dokázal si udržet monopol, i když dosti krvavými metodami. Bohužel se zapletl do války s Akritai, která se mu stala osudnou. Cech vedl výzkumy v oblasti zbrojení a technologií obecně. Válka probíhala dost chaoticky a není zcela jasné, jak přesně velké území Cech měl a kolik na něm bylo základen, tajných skladišť, manufaktur a podobně. To proto, že Cech si informace o technologiích pečlivě a žárlivě střežil. Jsou známy příklady vyhlazení osad i menších vesnic Cechem pro podezření z výroby nábojů – nekalé konkurence. Hledače ani nenapadlo zkoušet základny prohledávat za éry Cechu. Zlatá éra Cechu již dávno skončila, přesto se však stále najdou skupinky, spojené s technologií nebo zbraněmi, které se k němu hlásí. Mnoho Nábojářů však bylo zabito Akritai, těmi které původně perzekuovali nebo se k Nábojářství nehlásí.

Cech ochránců

Vznikl z toho důvodu, že mnoho lidí, kteří se nechají najímat jako osobní stráž či ochránci majetku jsou ve skutečnosti lapkové, kteří své pány okrádají. Proto byl založen cech, který tvrdě dbá na čestnost svých členů a jakékoli porušení vlastních pravidel – tj. jednat vždy v nejlepším zájmu zákazníka – tvrdě trestá. členové cechu mají na obličejji tetování, které je jim za trest odstraněno (i z kůží, masem, často i celým obličejem).

Děti Gaiy (PASS II)

Mírumilovný kmen, který je všude vítán a chráněn, protože hlásá nenásilí a pomoc druhým. Jsou to výborní zemědělci, kteří se o plody své práce neváhají rozdělit. Často obchodují i s drogami. V poslední době jsou však stále více uzavření a rozštěpení. Objevují se méně, než dřív a také mají méně. Často si musí najímat ochranu, hlavně v nebezpečných oblastech, protože už je nechrání dobrovolníci, jako dřív.

Devět dýk

Mutantí cech zabijáků, kteří pracují v naprostém utajení. Typické je pro ně to, že sami přicházejí s nabídkou ceny za osobu. Nesmlouvá se. Zákazník většinou ani neví, kdo pro něj pracuje.

Ghitai

Militantní mutantí elitní jednotky, které vybojovaly hlavní část invaze do Zóny(viz). V současnosti jsou stále oddaní Malefactoriu(viz), ale zároveň pochybují o některých feudálních pánech, zejména těch, kteří trpí na svém území lidi (a které samozřejmě vybírá Malefactorium). Vůči lidem vystupují Ghitaii v nejlepším případě s opovržením. Osamělé skupinky lidí v Zóně jsou jimi často bez milosti likvidovány. Vyznávají kult tzv. Tunelů. Jde o bojovnický mučednicko-hrdinský kult lidí, kteří bojovali a zahynuli v tunelech pod Reconquistou(viz). Enkláva je jim trnem v oku, protože tvrdí, že nebýt jí, nebylo by ani Templářů v Zóně.

GSS (PASS II)

Značka, která se vyskytuje na všech předapokalyptických základnách a bunkrech a v jejich blízkosti. Nikdo pořádně neví, co znamená. Je ztotožňována s předapokalyptickou organizací, která bunkry vybudovala jako místa pro přežití Apokalypsy. V posledních několika letech se objevují jednotky GSS. Jsou malé, nepředstavitelně dobře vyzbrojené (mají cyborgy) a zajímají se o „planetu“. Tvrdí, že přicházejí z Orbitu a jejich chování je víceméně arogantně povýšené až násilné. Tito „Noví“ GSS jsou vnímání jako něco odlišného od „Starých“ GSS, kteří byli spíše zbědovanými ubožáky, kteří občas vystoupili z rozpadajících se GSS bunkrů.

Jezdci

Říká se, že před nedávnem se bývalým Nábojářům podařilo obnovit technologii motoru – prý mají motorky a auta a bohatnou na tom, že se nechají najímat pro dopravu lidí, materiálu a informací. Otázkou je na jakém principu motory fungují, když benzín byl již všechen dávno spálen.

Jizvy Gaiy

Jedná se o zvláštní novou součást Dětí Gaiy, která vznikla těsně před Vzdemutím mutantů. Jizvy jsou kmen mutantů, který se snaží žít v souladu s přírodou, podobně jako Velká smečka (viz). Na své nemoci používají bylinné masti a jejich šamani nejvíce připomínají starověké druidy. Jejich náboženství se celkově náboženství Dětí Gaiy podobá, ale soustředí se na jedno téma – mutanty jako právoplatné děti přírody (Gaiy). Jizvy se jmenují proto, že samy sebe vnímají jako ztělesnění smutného osudu Gaiy - planety.

Krysy/Krysí doupě (PASS V)

Krysy byly jedním z největších sběračských kmenů v Troskách Prahy. Krysy si říkají sami a hrdě, avšak ostatní sběrači jimi do velké míry pohrdají, ale zároveň se jich bojí. Krysa je pro ně posvátné zvíře, které má schopnosti přežít v nejtěžších podmínkách, léčit se a najít si vždy cestu kamkoli a odkudkoli. Jejich centrem bylo Krysí doupě, obrovské tajné místo pro jejich čtvrtletní setkání, kde se odehrávaly jejich legendami ověšené celokmenové drogové reje.

Mezi sběrači mají zvláštní postavení. Jsou považováni za nejšikovnější ve smyslu pronikání do Trosek a do invaze žili ve zvláštní symbióze s mutanty - tedy pokud jde o mísení a neustálé srážky nazvat symbiózou. Krysy navíc žijí v podmínkách Klondajku během zlaté horečky. Říká se o nich, že jsou neuvěřitelně nenechavé a přepadají cizince. Rvačky, loupeže, znásilnění, šizení, podovdy a falešné přísahy jsou jen úzkým výčtem věcí, které člověk od Krys může čekat. Jsou i tací, kteří tvrdí, že Krsys nejsou zas tak špatné, ale kdo by tomu věřil, že?

Po invazi Malefactoria se Krysy víceméně rozpadly. Část se jich přidala k mutantům, část k dalším frakcím. Jsou známy i případy Krys, které se přidaly k Templářům, avšak jde o neověřené zprávy. Po založení Enklávy se do ní Krysy začaly stahovat a založili si zde nové Krysí doupě. V současnosti dochází k jakési renesanci Krys.

Liga Moravských Osad (PASS II)

Volné mocensko-ekonomické sdružení měst a vesnic podél řeky Moravy a Bečvy. Je vymezeno pomyslným trojúhelníkem mezi Olomoucí, Vsetínem a Uherským Hradištěm. Jedná se o neagresivní souměstí, což je dobře, protože jde o nejsilnější uskupení v oblasti. Nachází se cca měsíc cesty od místa hraní. Říká se, že zaštiťuje Děti Gaiy.

Lovci

Původně se nazývali Lovci lidí - šlo o odštěpence od Ghitai a dalších mutantů, kteří se nechávali najímat pro boj s lidmi v Zóně i mimo ni. Postupem času si ale uvědomili, že jejich název je zbavuje široké klientely a přestali lidi výslovně zmiňovat v názvu. Samozřejmě se nechají najímat i lidmi, ale obyčejní lidé se jich spíše bojí. Každopádně některé jejich jednotky jsou specializované na boj s extrémně nebezpečnými mutanty, které hubí i Malefaktorium.

Malefactorium

Osoba nebo skupina osob, které se podařilo sjednotit mutanty k invazi do Zóny. Každý znalec mutantí psychologie musí ocenit tento výkon. Nikdo z lidí Malefactorium nikdy neviděl. Pravděpodobně se jedná o hyperinteligentního mutanta s psionickými schopnostmi, který musí mít i značné charisma. Templářští agenti, potulující se v přestrojení po Zóně nepasou po ničem jiném tolik, jako po informacích o Malefactoriu. V Enklávě nemá Malefaktorium svého pána, ale Vyslankyni – diplomatického zástupce.

MPAEK (PASS II)

(Mobilní ProtiArmádní Elitní Komando) anarchistická militantní organizace známá díky tomu, že jako první začala napadat základny GSS a to z ideologických důvodů, jako trest za to, že GSS podle MPAEK zavinila apokalypsu svým válečným úsilím. Důkazem je pro ně to, že jediné výspy zbylých technologií jsou právě podzemní bunkry a základny GSS. Základny GSS nebyly obnovitelným zdrojem a s jejich úbytkem ubyla i síla ideologie MPEAK. MPAEK se tak na čas stali pouze žoldnéři a renesanci jejich ideologie znamenal až příchod nových GSS.

Mutanti (PASS V)

Po apokalypse se na mnoha lidech i zvířatech projevily účinky radiace a biologických zbraní, použitých ve válce. Zmutovaní lidé se sice nemohou rozmnožovat, ale rodí se stále noví. Přístup k mutantům je vesměs negativní – xenofobie se po Apokalypse obrovsky vzedmula, přesto existují lidé, kteří jsou schopni mezi sebe přijmout mutanty. Smíšené komunity lidí a mutantů jsou však zřídkavé, častěji žijí mutanti na okraji větších osad v jakémsi kastovním zavržení. Na mutantech a jejich vesnicích často docházelo k pogromům. Toto násilí bylo jedním z motorů povstání, Vzedmutí mutantů, které vedlo k ovládnutí Zóny mutanty.

Nový Post (PASS I)

Z pohledu současnosti jde o totalitní vojensko-feudální režim, který zakládá svou moc a pořádek na svém území na monopolu pro distribuci vody. Z pohledu PA člověka jde o relativně dost demokratickou zemi, kde si lidé volí své soudce, mohou se volně pohybovat, ale musí sloužit při ochraně Postu. Občané se ovšem do armády Postu jen hrnou, protože se jedná o jeden z mála způsobů, jak dosíci pozemků s vodou, podle nichž se v Postu poměřuje postavení.

Během války Postu s Autokracií probíhala zároveň vnitřní válka o moc mezi sektou Prosperitánů (náboženské skupiny tradicionalistických hledačů vody) a Liberály (liberálními obchodníky, požadujícími sekularizaci). Paradoxně tento politický boj pomohl ukončit Autokrat, který zabil Daraka – vůdce Prosperitánů, kteří bez něj nedokázali dál odolávat tlaku Liberálů.

Post je jednou z nejstarších známých osad, která se za dobu své existence nejspíš několikrát přemístila. Podle legend její historie začíná u nejspíš neexistujícího německého města Liberec. (Ze čtyř dosavadních her se objevuje ve třech V PASS I ještě jako Jižní Post.)

Reconquista (PASS V)

Řád Templářů v dobách Akritai sídlil v prastaré přeapokalyptické pevnosti Vyšehrad, v troskách Prahy. Ta však byla po zániku Akritai během Vzedmutí mutantů dobyta a Templáři vyhnáni. Tehdejší Velmistr řádu, Theodoricus, proto založil na jihu trosek pevnost Reconquista. Jméno prý pochází z tažení proti pohanům kdysi dávno před Apokalypsou. Pohané byli v té době zahnáni zpět na svůj kontinent a Theodoricus doufal, že se jeho mužům podaří to samé – znovu dobýt Vyšehrad. Moc řádu v Zóně nejprve rostla a to zejména díky organizovanosti a výzbroji jeho členů. Během invaze Malefactoria byl však na Reconquistu veden hlavní útok Ghitai(viz), kteří ji dobyli díky podkopání hradeb. Templáři byli nuceni ji opustit, a od té doby jsou mutanti jejich úhlavním nepřítelem. Název Recoquista se postupně přenesl na úsilí Templářů o znovudobytí Zóny jako takové.

Sběrači (PASS I)

Existuje celá řada kmenů a skupin, které se živí sběračstvím, tj. procházením trosek a hledáním věcí, které je možno zpeněžit. Mezi jednotlivými skupinami, které mohou být velké od několika málo jedinců až po celé kmeny, panuje poměrně velká rivalita. Při objevu naleziště často prohledají celé okolí a koho najdou, toho zabijí v obavě před vyzrazením. Největší pohromou pro sběrače je právě ztráta čerstvého naleziště a tak se mezi nimi vžil termín „to je vybraný“ místo to je v ***.

Sestry Gaiy

Řád kněžek Sestry Gaiy v rámci Dětí Gaiy. Jsou silně nábožensky založené, jde výhradně o ženy. Jejich náboženství je nejpodobnější druidismu s prvky animistikých šamanských kultů. Zajímavé je, že se hlásí k Bezejmenné, což je do značné míry podobná mytologická postava, jakou bylo lze nelézti u Akritai.

Stará Hospoda

Stará hospoda v Zóně je opravdu stará. Stará byla již před Malefaktoriem. Původní nálevna se rozrostla v obchodní stanici. Během válek v Zóně byla téměř zničena po vytvoření Enklávy začala znovu prosperovat.

Slzy Gaiy (PASS III)

Jakýsi odštěpek od Dětí Gaiy, které se čím dát, tím víc štěpí na různé frakce. Tato jejich část vznikla z potřeby některých členů Dětí vzít do ruky zbraně na obranu svou i druhých. Přestože existují určité názorové rozepře mezi Dětmi a Slzami, hlavně kvůli držení zbraní, jsou Slzy najímány jako ochrana pro karavany Dětí. Slzy jsou pověstné tím, že jsou dosti benevolentní a často se spokojí s omluvou a pokáním ze strany narušitele pořádku. Smrt je pro ně nejkrajnějším trestem.

Šamani (PASS I)

Jsou pisoniky kmenů, žijících pravěkým a starověkým způsobem života. I když jsou známi i šamani sběračských kmenů, které spojují zájem o technologie a šamanismus. Většinou jsou jakýmisi knězi v rámci animistických náboženství a přírodních polyteistických kultů. Často ovládají specifické psionické techniky, jako je komunikace s duchy, léčení a podobně.

Technologové

Kmen lidí, kteří se zabývají shromažďováním pokročilých technologií a již od Apokalypsy shromažďují vědění, aby nebylo ztraceno. Mají určitou hierarchii, od prostých sběračů po z postapokalyptického hlediska špičkové vědce. Jejich cílem je sestrojit jakéhosi Operátora, stroj, který by měl vlastnosti člověka. Kolem Operátora existuje jakési mystérium, do něhož však téměř nejde proniknout.

Templáři (PASS II)

Řád, který vědomě navazuje na prastaré předapokalyptické rytířské řády a jejich ideály. Mají svůj kodex, podle nějž soudí. Nosí zvláštní starobylé zbroje, které jsou velmi kvalitní a s ničím nezaměnitelné (drátěné košile, středověká brnění apod.). Jsou naprosto neúprosní a drží se za všech okolností svého kodexu (viz Reconquista, Zóna, Malefactorium). Řád rovněž vede vyčerpávající války na severu a východě Čech a od invaze mutantů do Zóny (viz) se rovněž snaží o tzv. Reconquistu (viz).

Torekovo Casino (PASS V)

Malá opevněná výkupní stanice v okolí Trosek Prahy. Funguje zároveň jako casino a tak má velmi slušné příjmy. Říká se, že vykradeno nebo vyloupeno bylo jen jednou. Během mutantí invaze bylo zničeno.

Tranquilisté (PASS IV)

Původně náboženské hnutí, založené polomystickou postavou Proroka (PASS III) se díky jeho charismatu stalo poměrně rozšířeným náboženstvím. V technologii vidí příčinu Apokalypsy a snaží se proti ní bojovat, aby Apokalypsa nemohl přijít podruhé. V poslední době nabývá na síle především díky tomu, že jejich vztah k technologiím padá u mnoha prostých lidí na úrodnou půdu. Proto za posledních několik let vystavěli řadu svatyní a klášterů, kde žijí v ústraní, meditují. Především je ale jejich náboženství budováním amrmády proti novému Mesiáši Techniky, na jehož příchodu se snaží zabránit a připravují se na tzv. Druhou Apokalypsu, kde se mu postaví a pokusí se jej porazit.

Trosky Prahy (PASS V)

Jde o jedno z nejnebezpečnějších a zároveň nejobydlenejších známých míst. Je to polední velké nalezišťě, široko daleko a stéle není vyčerpané. Je však skutečně nebezpečné, a to jak díky lidem-sběračům, tak i „přiozenému obyvatelstvu“ – mutantům. Zhruba před dvěma lety došlo diky Malefactoriu (viz) k jakési mutantí invazi z Trosek Prahy do Zóny (viz). Ta je nyní zcela pod nadvládou Malefactoria (viz) a lidé, kteří nepochází ze Zóny se jí nyní straní ještě více než před invazí. I tak je možné nalézt v Zóně malé lidské nebo smíšené osady. Často se jedná o obchodní stanice, které směňují suroviny z trosek za technologicky vyspělejší zboží z vnějšku. Musí však existovat v realitě neustálých srážek mezi lidmi (hlavně Templáři (viz)) a mutanty.

Velká smečka (PASS III)

Je kmenem, jehož území je velmi rozsáhlé, dělí se na jednotlivé dílčí smečky a hejna např. vlky, havrany, divočáky a podobně.. Smečka není nijak nepřátelská vůči svému okolí, pokud jsou dodržovány jejich animistické zvyky a zásady harmonie s přírodou. Kmen není nijak agresivní, pouze nesnáší technologii a války, boji se však nevyhýbá. Podobných kmenů existují desítky.

Zóna

Sběračský název okolí Trosek Prahy. V současnosti ovládaná Malefactoriem (viz). Mutantí společnost je založena na anarcho-feudálním principu. Určité části Zóny jsou rozděleny mezi feudální pány a kmeny. Ghitai například dostali jako léno území okolo Reconquisty (viz). Zbytek území je zcela nehlídán. Vláda a právo je čistě v rukou feudálních pánů, čili v oblastech anarchie prakticky neexistuje. Některé takovéto oblasti jsou obývány skupinami, které si na ně činí právo. Templáři se ji snaží znovu ovládnout a tak dochází k častým srážkám s Ghitai a dalšími mutanty, kteří jsou v její obraně úspěšní. Sále větší část Zóny je zónou válečnou.

Železná pěst (PASS III)

Klan, který byl jakousi odnoží Cechu nábojářů. Často jednali spíše souladu s potřebami Cechu. Udržovali pořádek pouze na území, na němž Cech operoval a v jeho blízkosti.Byli velmi dobře vyzbrojeni, jejich mučící techniky byly proslulé svou krutostí a vynalézavostí.