Autokracie

O Autorkatovi se toho povídá hodně. Pravdivé jsou však jen ty jehorší věci. Patrně již jako dítě byl banditou, nájezdníkem z Pustiny. Postupně se vypracoval až na vůdce své skupiny, která terorizovala kraje na sever od Zóny. Věci se dostaly až  tak daleko, že proti němu Templáři vyslali malou vojenskou jednotku. Autokrat tehdy prokázal svou prohnanost, protože se nenechal vtáhnout do otevřené bitvy. Místo toho vtáhnul Templáře do nepřehledného terénu trosek Turnova a způsobil jim nezanedbatelné ztráty s pomocí pastí a náhlých přepadů. Velitel templářů se nechtěl smířit s tím, že by mu Autokrat unikl a trval na tom, že ruiny prohledá. Autokrat se však ukryl velmi dobře a ztráty Templářů rostly každý den. Nakonec byli železní válečníci nuceni ustoupit, a to i přes to, že jim skupinka sběračů prozradila Autokratův úkryt.
Autokrat tuto taktiku prohlásil za své velké vítězství a další bandité se k němu začali jen hrnout. Samozřejmě Templáři nebyli jedinými, kdo krále nájezdníků, jak se Autokratovi začalo říkat, chtěl zprovodit ze světa. Členové klanu 108Draků se Autokrata snažili zlikvidovat, i když ne tak koordinovaně, jako Templáři. První Draci se ho snažili vyzvat na souboj, cynický nájezdník jim však odpovídal ranami ze své ručnice. Další se jej již snažili sofistikovaněji - pokoušeli se proplížit do jeho tábora a podobně, ale Autokrat díky promylšenému systému hlídek pokusům o atentát a psionické ochraně vždy unikl.
Tuto ochranu mu poskytoval mutant jménem Toxic
Po jisté době se v jeho hlavě zrodil nápad na vytvoření vlastní říše. Za její centrum si zvolil zříceninu hradu Bezděz, kterou opevnil tak dokonale, že už se pokusy o atentáty zredukovaly pouze na zrady z vlastních řad - proniknout se k autokratovi nedá. Jeho nepřátele věří, že právě jeho smrtí by celá struktura Autokratovy skupiny rozpadla a jeho promyšlený systém hlídek a ověřených osobních strážců považují za nepřekonatelnou překážku.
Okolo Bezdězu je celá řada vesnic, a každou z nich Autokrat přinutil platit výpalné (kterému říká daně). Vesnice, které odmítly zaplatit trpí loupeživými nájezdy, pořáry, znásilněními, vraždami, odolní a odbojní jedinci pak i nočními můrami a panickými záchvaty (připsovanými Toxikovi). Vesnice, keteré zaplatí trpí stejnými problémy, ale podstatně méně - Autokratova představa spravedlnosti odpovídá spíše prosazovnání vlastní vůle, než dvoustranným férovým závazkům. Na jeho obranu je nutno dodat, že když vesnice pod jeho ochranou přepadne někdo jiný, chrání je - nenchá si přece ničit svůj majetek.
Život pod nadvládou Autokracie je natolik krutý, že se jeho poddaní často rozhodnou zmizet, a to i přes to, že je čeká namáhavá cesta Pustinou nebo průchod dosud nebezpečnýnou čistou bažinou. Autokrat proto někdy nakupuje otroky nebo unáší lidi, které nechá cejchovat jako dobytek, aby pro ně bylo těžší mu uprchnout.
I přes zjevnou krutost jsou mu někteří z nich vděční - říkají, že by se bez něj měli daleko hůř, že jiní jsou horší nebo, že mají alespoň nějakou jistotu. Tyto názory jsou rovněž připisovány propagandě, kterou šíří Autokratovi lidé v čele s Toxikem.
Toxik je zkrátka Autokratovou pravou rukou.

Autokracie a čistá bažina

Podle zvědů Nového Postu má Autokracie pro obsazení čisté bažiny dva zásadní důvody (pominelme-li to, že jde o naleziště vody). Za prvé přes bažinu teď, když z ní zmizely Lebky, prchá poměrně velké procento jeho lidí. Za druhé, kdyby získal kontčrolu nad nalezišti, stal by se konkurencí Novému Postu. Navíc věří, že když se mu podaří Post vojensky porazit (na což má určitou šanci díky znalosti terénu a kratší vzdálenosti z Bezdězu) stane se Autokracie politickou konkurencí Postu - mnoho neloajálních vazalů Svobodného města by mohlo mít tendenci vyvázat se z jeho struktur. Tento plán se téměř jistě zrodil v Toxikově hlavě a jeho dlouhodobým cílem je to, aby se z Autokracie stala lokální velmoc namísto Nového Postu.
(33.5kB)
Obsah souboru odpovídá obsahu této stránky.