Detailnější příběh

Nový Post se rozpínal pomalu, jistě a dlouho. Jeho vláda, se ráda opájela tím, že je to díky síle a demorkatické povaze Postu, kterou nesvobodní rádi vymění za útisk a nejistotu. Ve skutečnosti se Novému Postu spíše daří držet své obyvatelstvo pod kontrolou díky tvrdému monopolu na vodu. O svobodě vyznání by vám zase mohla vyprávět sekta Prosperitánů, která fanaticky uctívá vodu, tvoří cech hledačů vody a je hlavním nástrojem kontroly vody na území Postu.

Zvědové svobodného města (jak obyvatelé Postu své sídlo nazývají) objevili na sever na dohled hradu Bezděz zapomenuté naleziště vody. Původně je obýval divoký kmen, který své hranice označoval lebkami těch, kteří se je pokoušeli překročit. Nikdo s nimi nikdy nekomunikoval, takže jim lidé z venku říkali prostě Lebky z bažin. Dokonce ani Autokrat nedokázal omezit ejejich suverenitu. Kmen však nedávno vymizel – nejspíše vlivem jakési nemoci a Čistá bažina (jak se naleziště nazývá) se nabídla tomu, kdo přijde první. Naleziště je tak obrovské, že by pro Nový Post znamenalo přísun vody a tedy zisků, které by mu umožnily dále rozšiřovat sféru svého vlivu až k Zóně, a soupeřit zde mocensky s Templáři a Cechem Nábojářů. Zkrátka by ho katapultovalo na úplně jinou mocenskou úroveň.

Je tu ale problém – Autokrat.

Autokrat je bývalý nájezdník, který soustavně pustošil oblasti kolem hradu Bezděz, napadal karavany putující po stezkách z Prahy do Šestiměstí a úspěšně likvidoval jakékoli pokusy o trvalejší osídlení a civilizaci ve své oblasti. Z neznámého důvodu se však rozhodl usadit a s pomocí otrků opravit rozvaliny hradu Bezděz, který si vybral jako své sídlo. Správně by se měl jmenovat Plutokrat, protože jeho moc se opírá výhradně o násilí, uplatňované na obyvatelích okolních vesnic. Vesnice mu platí za ochranu, a to nejen před jeho muži, ale i před cizími nájezdníky, potulnými chmatáky a podobně. Jeho muži jsou násilničtí a struktura velení jeho sil se vytváří v soubojích a zakládá se na individuálním hrdinství. Je silně autoritativní a to, co si vezme do hlavy mu nikdo nevymluví. A to je ten problém....

Zědové svobodného města totiž Čistou bažinu objevili až druzí. Natrefili na skupinku Autokratových průzkumníků a po počátečním pokusu o komunikaci, došlo k boji. Autokratovi lidé byly zahnáni, ale ustoupili s jasnou zprávou pro Autokrata – Nový Post objevil Čistou bažinu a hodlá se jí zmocnit. To samozřejmě Autokrata nenechalo chladným. Jeho lidé s ním souhlasili, že mají na bažinu právo a rozhodli se jí bránit. Vyslali k Postu poselstvo, které nabídlo podmínky, pro město nepřijatelné. Město posílá celou jednu legii, zatímco Autokrat verbuje žoldnéře a všem slibuje dobytou vodu.
Autokratova suita spolu s najatými tlupami banditů by pro jednotky Nového Postu neměla představovat v otevřené bitvě žádnou hrozbu. Problémem je to, že terén je členitý a nepřehledný a bojovat se tedy bude spíše partyzánsky. K autokratovi se navíc přidali Neofyté - kacířští odštěpenci Prosperitánů, kteří byli vyhnáni z Nového Postu. Kromě nenávisti vůči své někdejší mateřské sektě, si s sebou přinesli i vodní magii – psioniku, soustředící se na vodu a její přeměnu v léčivou substanci pomocí psioniky. To vytváří rovnováhu sil, takže si město vůbec nemůže být jisto vítězstvím. To, že se Neofyté rozhodli zradit město a bojovat na straně Autokrata, kterým Post pohrdá je vnímáno jako urážka – a jak praví staré velšské přísloví: „V boji je hněv stejně dobrý, jako odvaha.“

Jednotky města vyrazily co nejdříve na jaře, aby se Autokrat neměl výhodu rychlejšího přesunu, ovšem vychytralý veterán se překvapit nenechal. Zvědové obou armád na sebe narazili na okraji bažiny. Obě armády přicházejí na bojiště a chystají se vybudovat tábor...tady začne hra.
(33kB)
Obsah souboru odpovídá obsahu této stránky.