Pravidla Warfare

Úvodní verze pravidel PASS Warfare
Pravidla vychází z pravidel her Pellenor a B5A, děkujeme orgům.

Přikázání!

Kdo je blb, zůstane doma.
Kdo si nepřečte pravidla, je BLB!
Pravidla budou přezkoušena
 
Základní pojmy

Hráč: jste to vy, vaše fyzická podstata. Např. Jan Novák z Lipníka nad Bečvou

Postava: osoba, kterou hráč představuje. Např. Krutovrah z Trosek

Roleplay (RP): rolehraní, snaha hráče co nejlépe ztvárnit postavu
 
1. Zaměření bitvy

Warfare se snaží co nejtěsněji propojit akčnost bitev a airosftu s RP prvky klasických LARPů. Na akci se tedy budou vyskytovat lidé z velmi odlišnými zkušenostmi a z různých prostředí. Na to je důležité myslet zejména při boji.
Akce je zaměřena na spojení prvků RP v post-apokalyptickém světě s bojem v trosekách civilizace za použití kombinace chladných LARPových a airsoftových zbraní. Budeme se rovněž velice silně snažit o "living postapo" - tedy snaze co možná nejvíce přiblížit prostředí hry podmínkám v postapo světě.To znamená, že musí splňovat tzv.
Pravidlo stylové autentičnosti.
Veškeré vaše herní vybavení, kostým a zbraň musí být takové, že buďto Apokalypsu přežilo, a má tedy patřičnou patinu, nebo bylo po Apokalypse vyrobeno. Nic jiného si hráč nesmí vzít s sebou do hry a nechá si to nax zvlášť vyhrazeném místě. Toto se nevztahuje na airsoftové zbraně, boty, spací potřeby, léky, ortopedické nebo hygienické pomůcky - většinu z toho však lze jednoduše upravit (zbraň) nebo zakrýt (boty, spacák). Pamatujte, že za velmi dobrý kostým můžete dostat významný herní bonus!!!
Znalost pravidel a rozum
Všichni hráči budou vyzkoušeni z pravidel, formou krátkého testu zvláště zapeklitých otázek. Ti, kdo projdou na výbornou mohou být rovněž odměněni ve formě nezanedbatelné výhody do začátku. Nedodržování pravidel, neuznávání zásahů apod. budeme penalizovat až odnětím možnosti účasti na dalších našich akcích ;-)

1.1 Fáze hry (důležité)

Hra bude rozdělena na dvě fáze. V té první půjde především o Roleplay a jen částečně o akci. Hru začnete pouze s herním vybavením a materiálem od Organizátorů, jako armáda na pochodu. Po příchodu na bojiště podle pokynů vašeho velení rozbijete tábor (nepřátelské strany:-)), ve kterém proběhne roleplayový večer, a to paralelně s průzkumnými operacemi. Během noci bude třeba držet hlídky kvůli sabotérům a špehům. Průzkumníci, kteří budou nepřítelem zabiti, se nebudou normálně oživovat, namísto toho budou zajati a věznění až do skončení fáze nebo jejich osvobození. Druhá fáze bude již samotná bitva, které se zúčastní i zajatci. Obě armády budou bojovat o studny, které budou oživovat postavy. Podrobnější pravidla viz dále.

1.2 Při boji mějte na paměti

Za každých okolností mít nasazenou ochranu očí. Střelba airsoftem je pro zrak nebezpečná a hraje se i přes noc. Kdo nebude mít brýle (nebo nějakou jinou dostatečnou ochranu zraku, to posoudí organizátoři) je BLB!
Mějte na paměti, že proti sobě budou stát lidé z LARPů a z airsoftu, což jsou dva zcela odlišné světy. Může se stát, že na vás zběsile zaútočí sebevrah s nožem, i když na něj budete mířit zbraní. nebo naopak narazíte na airsofťáka s nulovými zkušenostmi s chladnou zbraní, ale s vymazleným kvérem, který mu přeseknete vejpůl. Je to sice extrém, ale možný. Během bojů používejte ZDRAVÝ ROZUM. Nemusíte udělat člověku marui akné nebo sekerou přerazit zbraň za 15k. Ve svém chování buďte odpovědní, protože můžete způsobit vážnější zranění či škodu. Pokud by se náhodou stalo, že to vás nebo soupeře bude moc bolet, po dobrém a s nadhledem se dohodněte. V nejhorším hrajte mrtvolu, do těch už nikdo nemlátí ani nestřílí a pak se spojte s organizátorem. Ten vás pomstí! Všichni hráči jsou povinni při všech bojích nosit dostatečnou ochranu zraku. Za standardní řešení jsou považovány funkční softové brýle. Dalším řešením, ke kterému se váží jistá omezení, je náhražka v podobě krytů, které by nemuseli vydržet přímý zásah z airsoftové zbraně -. Bez ochrany očí není dovoleno se účastnit bojových akcí a útoků, je to pro vaši bezpečnost.
               
2. Svět PASSu

               Bitva mezi Nový Postem Autokracií proběhne na území, které bylo donedávna neznámým koutem pustiny na okraji civilizace. Dříve je obýval pouze jakýsi degenerovaný kmen kanibalů, značících svoje území lebkami a spálenými předměty. Jedná se o bažinu s bohatými nalezišti vody, což je právě důvod přítomnosti obou armád.
Nový Post, je městský stát, který řídí Představenstvo, vlastnící většinu zdrojů pitné vody. Post neboli Svobodné město, se rozpíná tak, že prostě zabere naleziště vody a původní obyvatele přinutí se buďto stát členy vodní korpotrace nebo odejít. Někteří lidé to vítají, i když život v Postu je tvrdý. Kdo nepracuje pro město, tomu je nemilosrdně odepřena voda. Hledači vody, kteří pro město pracují jsou členy sekty Prospritánů, náboženství oslavujícího vodu jako očistnou sílu. Pokud stále heldáte důvod zájmu Postu o naleziště, přečtěte si znovu tento odstavec.
Druhou armádou je Autokratova sebranka. Jedná se o velkou skupinu zlodějů, banditů a psychopatů, vedenou samotným Autokratem, kterého doprovází několik členů jeho klanu. Společnost kolem Bezdězu je založena na přesvědčení, že legitimita je zaručena pouze pokud máte dost síly a moci. Nejvyšší moc představuje Autokrat a jeho rodina, o ostatní funkce pak následně probíhají neustálé boje a třenice. Autokracie představuje barbarství postapokalyptického světa - krádeže, vraždy a bitky jsou běžnou realitou jejího vojenského tábora. Autokrat je přes svou krutou nadvládu nad lidmi stále mocnější a snaží se dotírat na lokální velmoc - Post a sebrat mu tak část vlivu.
               
3. Výzbroj a výstroj
3.1. Zbraně

                Jsou dovoleny bezpečené zbraně tváří tvář vymezených typů, mechanické střelné zbraně s bezpečnou municí a airsoftové zbraně, vše v PA looku (alespoň se o to pokuste, zbraně jsou nedílnou součástí kostýmu).
                Všechny zbraně svou vahou a chováním musí alespoň trochu odpovídat „skutečným" předlohám.

3.1.1. Zbraně tváří tvář

                Zbraně musí být bezpečné - nesmí obsahovat žádné pevné ostré hrany nebo rohy, biják seker a palic musí být vyrobeny z měkkých materiálů (molitan, karimatka, jekor), hrot kopí z měkkého materiálu o průměru min. 50mm, meče by se objevit pouze v rukou předem určených lidí, spíše užívejte zbraně odpovídající světa PA (trubky, klacky s připevněnými bijáky atp. vše samozřejmě bezpečné)
Zbraně musí být chráněny proti štípání (obalení kobercpáskou) a měly by mít přiměřenou váhu.
Při volbě zbraní berte prosím v potaz, že se jedná o střet armád, které jsou z drsného a otrlého obyvatelstva.  Kombinace dvou tesáků a podobné hovadiny nejsou vítány, protože člověk používající podobnou kombinaci by se nedožil svého druhého souboje. Vítanou kombinací je zbraň chladná a jednoduchá střelná.
Zejména u seker atp. hlídejte váhu. Měla by se pohybovat okolo 1,5kg. Při rozměrech pak myslete na to, že se budete pohybovat v prostoru napůl venkovním a napůl v zástavbě.
Bodat se smí pouze kopími a píkami.

3.1.2. Štíty

                U štítů je kladen zvláštní důraz na "reálnou" váhu. Nepoužívejte pro jejich výrobu papír, laminát atd. a užijte dřevo a kov.
                Štíty musí mít zaoblené hrany o minimální tloušťce 12mm - nesmí být příliš nebezpečné nepřátelům a nesmí zbytečně poškozovat ostatní zbraně.
                Štít není omezen velikostí, ale pokud přivezete dveře, tak se připravte na to, že budeme očekávat odpovídající váhu, přeci jen bude možné se s nimi krýt proti střelným zbraním, což je obrovská výhoda.

3.1.3. Střelné zbraně

                Jsou dovoleny mechanické střelné zbraně s napínací silou do 150 N.
               
                 Munice, tedy šípy a šipky musejí být na předním konci opatřeny bambulí, která musí být připevněna tak, aby i při opakovaném použití (a pošlapání) zůstala bezpečně na svém místě. Vnitřní část bambule musí tvořit pevně přidělané tvrdé jádro o min. průměru víčka PET flašky, nejlépe špunt od šampusu (NE od obyč. vína!!) Toto tvrdé jádro musí být následně obaleno z boku i zepředu karimatkou či molitanem tak, aby celkový průměr bambule byl cca  50 mm a hrot byl vyměkčený min. na úrovni nové 12mm karimatky. V hrotu šípu či šipky nesmí být nic kovového. Týblo nesmí být na žádném konci zašpičatěno!! 
Týblo šípu musí mít minimální tloušťku 8 mm / šipky do kuše 10mm a musí být dokonale rovné!! Každý šíp/ šipka musí mít letky. Kontrolovány budou všechny šípy a organizátoři si vyhrazují právo libovolný, jimi namátkou vybraný, šíp rozebrat a prozkoumat jeho konstrukci i za cenu jeho zničení!!!
Munici, která pozbyla během hry na kvalitě (ulomené bambule, zohýbaná, či nalomená týbla) ihned vyřaďte ze hry (předat organizátorům, dolomit, atd.)
Je přísně zakázáno střílet více než jeden projektil (šíp, šipku…) současně!

3.1.4. Palné zbraně

                Palné zbraně se dělí na airsoftové a prachové.
                Airsoftové zbraně nejsou omezeny co do konstrukce (manuály, plyn i AEG). Oceníme, když si dáte záležet na jejich vzhledu. Podoba by měla být viditelně užívaná a opotřebovaná. Zbraň musí být v základu (pružina max. 120).
                Prachové zbraně jsou povoleny pouze na zvláštní povolení, pokud vůbec.

3.1.5. Granáty

                Rozlišujme mezi petardou a granátem. Petarda dělá hluk, ale granát se tříští a vrhá projektily (hrách nebo střepiny sádry).
                Granáty nevozte. Každá strana dostane do hry od organizátorů určitý omezený počet granátů a je na vůdci strany, jak s nimi naloží.
                Zásah střepinou je těžké zranění (za 2/3) a postava je dočasně otřesena sílou výbuchu.

3.2. Zbroje

                Vzhledem k situaci, kdy táhnete do boje, by měl mít každý snahu se chránit. Zbroj může být vyrobena z čehokoli. Těžkooděnci (viz. níže) by se však měli zaměřit na materiály osvědčené generacemi (tvrzené plasty, kovy etc.). Z kvalitních zbrojí kouká bonus od organizátorů. Beze zbroje si navíc nesmíte vybrat perk Těžkooděnec (viz dále).

3.3. Kostýmy

                Kostýmy musí být kvalitně navržené a vyrobené. Jako materiál je možné použít vše, co si myslíte, že by ve světě po apokalypse bylo dostupné (od látek, přes kousky plechu po pneumatiky či PET láhve). Části kostýmu by však neměly ohrožovat zdraví vás nebo jiných hráčů.
                Obě strany jsou označeny barvami. Červená je znakem Autokracie a Modrá je znakem Nového postu. Na kostýmu musí být zastoupena barva vámi vybrané strany a naopak ideálně nesmí být zastoupena barva protihráčů. V případě potřeby bude u organizátora nějaký ten kus látky a barva v plechovce, tak mějte přinejmenším kus hadru, který vám nabarvíme a přiděláme na kostým..

4. Bojová pravidla
4. 1. Souboj.

                Zásahové plochy jsou rozděleny do čtyř skupin.
1.       Končetiny -  ubírají za 1/3.
2.       Hrudník, břicho, záda - těžké zranění za 2/3.
3.       Hlava  - Na toto místo je zakázáno primárně útočit, zásah je však fatální, za 3/3. Zasažený si zakřepčí, zachroptí, zkrátka zahraje co nejefektněji svůj skon a zůstane ležet.
4.       Slabiny, krk - na toto místo je ZAKÁZÁNO útočit.
Zásah hrajte, většina lidí si poleží ráda.
Je dovolen fyzický kontakt v mezích rozumu (natlačování štítem, nikoliv nabíhání, etc.).
                Všechny zásahy hrajte, včetně následků (tj. kulhání, přehození zbraně do druhé ruky apod.) je to hra pro pobavení.
                Všechny údery je nezbytné vést s řádným nápřahem - žádné šmrdlání. Je však nezbytné údery tlumit.
Bojujte opatrně, ať si neublížíte. Vaše snaha směřuje k usmrcení postavy nikoli hráče.

4.2. Zranění

Život postavy je rozdělen na třetiny. V případě zranění se postupuje podle rozdělení uvedeném v soubojovém systému 4.1.                
Zraněná postava prožívá bolest a šok (Prostor pro RP). V případě, že došlo během souboje k zasažení končetiny, je pro postavu nepoužitelná a hráč by se měl snažit tento stav zahrát. Pokud byla postava raněna do hrudníku, má jen omezené možnosti pohybu (velice pomalu se přesouvá, těžce dýchá a vůbec pekelně trpí) a jen ztěžka komunikuje.
                Zranění má možnost léčit medik podle pravidel, která zná pouze on.

4.3. Smrt a oživení

                Když zemřete (vaše zranění v součtu dosáhnou 3/3 a výše), zůstanete na místě ležet jako mrtvoly až do skončení souboje, chroptěte, umírejte, zkrátka si užívejte . Pak se odeberete s rukama za hlavou na místo, kde se můžete oživit - vaší stranou ovládaná studna (poznáte podle vlaječky) nebo vaše hlavní základna.
                Oživení bude probíhat u studní. Každý účastník si nabere určené množství vody z jeho stranou ovládané studny, následně nechá tuto vodu odtéci v místě připraveným speciálním zařízením k tomu určeným. Jakmile vyteče všechna voda, je hráč oživen. Takto užitá voda ze studny je znehodnocena a nemůže být užita k oživení dalšího bojovníka, zároveň se ji však můžete samozřejmě napít, když bude žízeň. Oživovat se dá pouze v bezprostřední blízkosti studny a vodu může odnášet pouze osoba pravidly k tomu určen
Existuje i možnost přímého oživení v boji, pravidla k této záležitosti mají medici.